info@newageagency.cz
+420 773 835 522

Personální propůjčení

Kdy nás využít

Potřebujete náhle, krátkodobě a dočasně navýšit počet pracovníků kvůli zakázce, potýkáte se s nedostatkem vlastních zaměstnanců v době dovolených či s fluktuací v době zvýšené nemocnosti, nemůžete vytvořit stálé/á pracovní místo/a a raději byste chtěli dočasné zaměstnance a nechcete se, kromě jejich náhlého a složitého hledání, zabývat ještě složitou administrativou s tím spojenou, pak vám nabízíme řešení.

Jak fungujeme

Jsme schopni Vám poskytnout brigádníky ve velmi krátkých termínech (i do několika hodin, pokud jde o stálého klienta s uzavřenou smlouvou). Čím větší je ale předstih objednávky, tím větší je samozřejmě garance zajištění. Krátkodobé požadavky na malý počet brigádníků lze objednávat 1 až 3 dny dopředu, větší počty brigádníků, či dlouhodobější termíny (týden v kuse a více) je nutno objednávat s větším předstihem, hlavně v době, kdy je po brigádnících poptávka.

Realizace

Je nutné předem uzavřít rámcovou dohodu o přidělení zaměstnanců uživateli, která řeší základní pravidla spolupráce při přidělování zaměstnanců v souladu s legislativou, poté je možno sjednat objednávku a to písemně (osobně, e-mailem) nebo u stálých klientů telefonicky. Na základě objednávky jsou uzavírány konkrétní dohody o přidělení.

Cena služeb

Základní hodinová sazba vychází z mzdových nákladů na odpracovanou hodinu přiděleného zaměstnance a marže agentury, ze které jsou hrazeny náklady na zajištění pracovníků a veškerou administrativu s tím spojenou. Při určování výše mzdových nákladů se vychází ze mzdy, za kterou je agentura schopna na místním pracovním trhu sehnat odpovídající zaměstnance na danou práci (nesmí být nižší než u kmenových zaměstnanců uživatele na dané pozici). Do celkové ceny mohou být (po předchozí domluvě) započítány další náklady (cestovné, stravné, … atd.) spojené s uskutečněním objednávky.
Na krátkodobou výpomoc zaměstnáváme převážně studenty středních a vysokých škol, ale i jiné skupiny místního pracovního trhu. Jsou schopni vykonávat veškeré méně i více kvalifikované činnosti (dle domluvy). O čím kvalifikovanější práci jde, v tím větším předstihu je nutno objednávat.
Zaměstnanci agentury jsou samozřejmě pojištěni proti případnému úrazu a agentura je pojištěna proti škodě způsobené jejím zaměstnancem.