info@newageagency.cz
+420 773 835 522

Brigády

Než začnu pracovat

Jako první je dobré se v agentuře zaregistrovat, k ničemu Vás to nezavazuje. Pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti budete vyplňovat před brigádou. Studenti musí přinést potvrzení o studiu. Nezaměstnaní musí přinést aktuální potvrzení o registraci na ÚP. V případě, že budete žádat z různých důvodů daňové úlevy (zvýšení slevy na dani) musíte přinést patřičné doklady o těchto nárocích. Nezapomeňte občanský průkaz.

Jak brigádu získat

Brigádu lze získat u nás v kanceláři. Informovat se můžete osobně, telefonicky nebo zde na stránkách.  Nabídka se mění neustále i během dne. Je dobré se zajímat osobně v kanceláři, aby jste byli v povědomí a mohli jsme Vás zpětně kontaktovat. Aktivita se cení a samotná registrace vám brigádu nezajistí.
Upozorňujeme, že nárazové brigády, které nejsou časté, se na webových stránkách nemusí objevit, pokud chcete brigádu na pár dní dopředu je nejlepší zavolat na číslo 773 124 112. Předem si rozmyslete Vaše časové možnosti. Děkujeme.

Jak brigáda probíhá

Pokud si nějakou brigádu vyberete a splníte všechny formální náležitosti, obdržíte písemný pokyn s pracovním výkazem se všemi informacemi, které k dané brigádě potřebujete vědět. Od tohoto okamžiku je to pro vás závazné. Bez udání důvodu můžete brigádu zrušit nejpozději 24 hodin před nástupem jinak se vystavujete vymáhání náhrady škod, tím způsobených. Pokud se nemůžete dostavit na brigádu ze zdravotních důvodů, musíte to doložit omluvenkou nebo neschopenkou. Po vykonání brigády vám pověřený pracovník uživatele vyplní a potvrdí pracovní výkaz. Kontrolujte si potvrzované údaje, na jejich základě je vám vyplácena mzda. Výkaz odevzdejte neprodleně v kanceláři agentury (do tří dnů). Nejpozději do třetího dne následujícího měsíce.

Výplata peněz

Ihned po brigádě vám vyplatíme zálohu, teprve po měsíčním zúčtování vám můžeme vyplatit doplatek, a to od patnáctého následujícího měsíce.